אמבטיה 120/70 לבן+קונסטרוקציה+אביק אוטומטי
PR468023
אמבטיה 140/70 לבן+קונסטרוקציה+אביק אוטומטי
PR468043
אמבטיה 170/70 לבן+קונסטרוקציה+אביק אוטומטי
PR468073
אמבטיה 150/70 לבן+קונסטרוקציה+אביק אוטומטי
PR468053
אמבטיה 160/70 לבן+קונסטרוקציה+אביק אוטומטי
PR468063