40/47/190. ארון שרות עומד פורמייקה פרזול סווינג
AS0010
30/47/190 ארון שרות עומד פורמייקה פרזול שקט אמיליה /וולקנו
AS0013
40/47/190 ארון שרות עומד פורמייקה פרזול שקט אמיליה/וולקנו
AS0015