60 פלורה עם משטח תחתון בלבד
A15088
80-100 פיורינו עם משטח תחתון בלבד
A15270
90-100 אטנה עם משטח תחתון בלבד
A15235
90-100 ויוה עם משטח תחתון בלבד
A15203
90-100 סלקט עם משטח תחתון בלבד
A15431