178864 מיכל הדחה ברקת צמוד אסלה לבן ליפסקי
LIP178864
33019755-ניאגרה נובה צמוד אסלה פרגמון
PLA33019755
33007300-מיכל הדחה קלאס-און צמוד אסלה (מונובלוק) קומפלט
PLA33007300
33019700-ניאגרה נובה צמוד אסלה לבן
PLA33019700
178867 מיכל הדחה ברקת צמוד אסלה פרגמון ליפסקי
LIP178867
33007305-מיכל הדחה קלאס-און צמוד אסלה(מונובלוק)קומפלט פרג
PLA33007305
33008300-מיכל הדחה שיאון צמוד אסלה לבן פלסאון
PLA33008300
33008305-מיכל הדחה שיאון צמוד אסלה פרגמון פלסאון
PLA33008305
178870 מיכל הדחה ברקת צמוד אסלה אפור ליפסקי
LIP178870