(סיליקוורץ) MATINA כיור מטבח כפול
PR510081
(סיליקוורץ) MATINA כיור מטבח בודד
PR51005