חזית הזזה קבוע + דלת אחת 110-115 צרוב
PR407S115S
חזית הזזה קבוע + דלת אחת 115-120 צרוב
PR407S120S
חזית הזזה קבוע + דלת אחת 120-125 צרוב
PR407S125S
חזית הזזה קבוע + דלת אחת 125-130 שקוף
PR407S130C
חזית הזזה קבוע + דלת אחת 130-135 שקוף
PR407S135C
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 140-145 שקוף
PR407S145C
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 145-150 שקוף
PR407S150C
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 150-155 שקוף
PR407S155C
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 155-160 שקוף
PR407S160C
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 160-165 שקוף
PR407S165C
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 175-180 צרוב
PR407S180S
חזית הזזה קבוע + דלת אחת 100-105 שקוף
PR407S105C
חזית הזזה קבוע + דלת אחת 105-110 שקוף
PR407S110C
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 135-140 צרוב
PR407S140S
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 140-145 צרוב
PR407S145S
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 165-170 שקוף
PR407S170C
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 170-175 שקוף
PR407S175C
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 175-180 שקוף
PR407S180C
חזית הזזה קבוע + דלת אחת 100-105 צרוב
PR407S105S
חזית הזזה קבוע + דלת אחת 105-110 צרוב
PR407S110S
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 165-170 צרוב
PR407S170S
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 170-175 צרוב
PR407S175S
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 150-155 צרוב
PR407S155S
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 155-160 צרוב
PR407S160S
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 160-165 צרוב
PR407S165S
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 145-150 צרוב
PR407S150S
חזית הזזה קבוע + דלת אחת 125-130 צרוב
PR407S130S
חזית הזזה קבוע + דלת אחת 130-135 צרוב
PR407S135S
חזית הזזה 2 קבועים 2+ דלתות 135-140 שקוף
PR407S140C
חזית הזזה קבוע + דלת אחת 115-120 שקוף
PR407S120C
חזית הזזה קבוע + דלת אחת 120-125 שקוף
PR407S125C
חזית הזזה קבוע + דלת אחת 110-115 שקוף
PR407S115C