גלגלון "3/4 30 מטר כולל מזנק "1 ר.ש תקן
GAL30T-1
1" מזנק רב שימושי
MAT18-1
מזנק רב שימושי "2 כולל מצמד
MAT18-2