80 מראה אובלית
SDI-OV80
120 מראה אובלית
SDI-OV120
150 מראה אובלית
SDI-OV150