אגנית 90 מרובע לבן
121405
80 מרובע לבןX100 אגנית
1218010