ברז קרטה פרח נמוך - פיה קצרה מסתובבת
CR573RSS
ברז קרטה פרח עומד - פיית ברבור ארוכה מסתובבת
CR570RLS
ברז מטבח קרטה פיה.א מסתוב/מזלף נשלף/2 מצבי זרימה
CR568RLS
לאמבטיה עם מזלף ומתלה HOLE סוללה קרטה
CR105H
לאמבטיה עם מזלף ומתלה TOP סוללה קרטה
CR105T
מערכת קיר קרטה 4 דרך קומפלט/גוף פנימי/כיסוי/ידית
CR691SET
פיה.א מסתוב/מזלף נשלף2/ מ.זרימ TOP ברז מטבח קרטה
CR568RLST
ברז קרטה מהקיר לכיור רחצה - פיה ארוכה מסתובבת
CR501RLS
מערכת קיר קרטה 3 דרך קומפלט/גוף פנימי/כיסוי/ידית
CR690SET
מערכת קיר קרטה 4 דרך / כיסוי/ידית ובורר מצבים
CR691X
מערכת קיר 3 דרך קרטה - כיסוי וידית בלבד
CR690X
כיסוי/ידית ובורר מצבים TOP מערכת קיר 4 דרך קרטה
CR691XT
פרח נמוך - פיה קצרה מסתובבת HOLL ברז קרטה
CR573RSSH
ברז קרטה פרח עומד - פיית ברבור קצרה מסתובבת
CR570RSS
פיה.א מסתוב/מזלף נשלף2/ מ.זרי HOLE ברז מטבח קרטה
CR568RLSH
HOLE -ברז קרטה פרח עומד - פיית ברבור קצרה מסתובבת
CR570RSSH
פרח נמוך - פיה קצרה מסתובבתTOP ברז קרטה
CR573RSST
כיסוי/ידית ובורר מצבים HOLE ערכת קיר 4 דרך קרטה
CR691XH
ברז קרטה מהקיר לכיור רחצה - פיה קצרה מסתובבת
CR501RSS
סוללה קרטה לאמבטיה עם מזלף ומתלה
CR105
ברז קרטה פרח נמוך - פיה ארוכה מסתובבת
CR573RLS
כיסוי וידית בלבד - TOP מערכת קיר 3 דרך קרטה
CR690XT
TOP -ברז קרטה פרח עומד - פיית ברבור קצרה מסתובבת
CR570RSST
כיסוי וידית בלבד - HOLE מערכת קיר 3 דרך קרטה
CR690XH