זרוע תמיכה 40 ס"מ
PR4040NO10
סף רצפה 2 מטר
PR4000471
מתלה מגבת מרחק חורים 385 מ"מ
PR4000616
פס מגנטי כפול לאטימת הדלת 1.85 שחור
PR40185NO6B
זרוע תמיכה 40 ס"מ שחור
PR4040NO10B
תושבת לציר תחתון שמאל עליון ימין
PR4000803
ידית למקלחון דגם 411 מרחק חורים 145 מ"מ
PR4000420
411 פס מגב להלבשה בין דלת לדלת 1.80 לדגם
PR4000463
לקיר 185 למקלחון שחור U פרופיל ניצב
PR40185NO3B
גלגל תחתון למקלחון הזזה חדש שחור
PR4000405B
(145 ידית למקלחון דגם 411 שחור (מרחק חורים
PR4000420B
מאריך למקלחונים (לא הזזה ) 8 ס"מ שחור
P8CMB
סף רצפה 2 מטר שחור
PR4000471B
ציר לדגם 419 בין דלתות מרחק חורים 45 מ"מ
PR4000409
זרוע תמיכה 70 כרום
PR4070NO10
1.85 פס מגנטי כפול לאטימת הדלת
PR40185NO6
1.45 פס מגנטי כפול לאטימת הדלת
PR40145NO6
409 מגב כיסא שחור 2.0 מטר למקלחוני
PR4000464B
(סף ריצפה 2 מטר +אביזרים נילווים (שחור
PR4000470B
ידית לדלת אמבטיון ומגבת 2 חור מרחק חורים 460 מ"מ
PR4000419
גלגל תחתון למקלחון הזזה חדשל+א
PR4000405
סף ריצפה 2 מטר +אביזרים נילווים
PR4000470
תושבת לציר תחתון ימין עליון שמאל
PR4000802
ציר פנימי תחתון
PR4000805
מגב תחתון לאטימה 2 מ' מקלחון שחור
PR4000462B
מתלה מגבת מרחק חורים 385 מ"מ שחור
PR4000616B
זרוע תמיכה 30 ס"מ
PR4030NO10
גלגל עליון למקלחון כפול שחור
PR4000402B
תושבת לציר תחתון שמאל עליון ימין שחור
PR4000803B
זרוע תמיכה 50 ס"מ שחור
PR4050NO10B
ידית לדלת אמבטיון ומגבת 2 חור מרחק חורים 460 מ"מ שחור
PR4000419B
מגב תחתון לאטימה 2 מ' מקלחון
PR4000462
2.00 פס מגנטי כפול לאטימת הדלת
PR40200NO6
זרוע תמיכה 70 שחור
PR4070NO10B
1 ידית כפתור מתכת כרום למקלחון חור
PR4000418
ציר שחור לדגם 409 מרחק בין חורים 32 ממ
PR4000409B
תושבת לציר תחתון ימין עליון שמאל שחור
PR4000802B
411 פס מגב להלבשה בין דלת לדלת 2.0 מטר שחור לדגם
PR4000463B
גלגל עליון למקלחון כפול לבן
PR4000402
(מגב כיסא בין דלתות למקלחון 409 (2 מטר
PR4000464
ציר פנימי עליון
PR4000804
מאריך למקלחונים 185 (לא הזזה) 8 ס"מ
P8CM
זרוע תמיכה 50 ס"מ
PR4050NO10