מושב אסלה מחוזק עם הגבהה נכים
PR98015
מושב אסלה פרסה ללא מכסה לבן
PR98010K
מושב למונובלוק נכים ליברו
FAH89053-1
מושב פרסה עם מכסה לבן
PR98010