110-120 פאדאנה עם משטח תחתון בלבד
A15268
60 אליזבת עם משטח תחתון בלבד
A15441
130-150 פאדאנה עם משטח תחתון בלבד
A15269
90-100 אליזבת עם משטח תחתון בלבד
A15443